Для вашего удобства на этой странице мы расположили описание правил использования карт лояльности на двух языках.


Reguli generale de utilizare a cardului  

“Andersen family restaurant & activity park”


Prezentul regulament stabilește condițiile de utilizare a cardului “Andersen family restaurant & activity park”, precum și condițiile de participare la Programul de loialitate, desfășurat de către Organizatorul Programului în cadrul proiectului “Andersen family restaurant & activity park”. 


Din momentul achiziționării Cardului, deținătorul intră în relație cu Organizatorul, acceptă integral și necondiționat prezentul Regulament, se angajează să îl respecte și are dreptul de a primi Bonusuri în conformitate cu prezentul Regulament. Regulamentul este postat în secțiunea "Despre noi" de pe site-ul www.andersen.md , precum și pe alte resurse, la discreția Organizatorului. Programul este valabil de la lansare până la anularea completă a acestuia, la discreția Organizatorului.


*Program de loialitate (“Program”) — o relație în care Participantul, care achiziționează servicii de la Organizator, folosind Cardul, obține dreptul de a primi Bonusuri în conformitate cu prezentul Regulament.


*Organizatorul Programului (“Organizator”) — Andersen kids SRL (detalii), care exercită drepturi exclusive de gestionare și dezvoltare a Programului.


*Participant la Program (“Participant”) — persoana fizică în vârstă de peste 18 ani, care este deținătorul Cardului și care este admisă de Organizatorul Programului să participe în conformitate cu Prezentul regulament.


Cardul «Andersen Card» — cardul personal al vizitatorului “Andersen family restaurant & activity park”, emis de către Organizator, cu un număr unic de Cont în cadrul Programului, care este utilizat în scopul identificării. Cardul este de tip bonus și este activat prin completarea Chestionarului Participantului și introducerea datelor din Chestionar în Baza de date. Cardul permite Participanților să acumuleze și să deducă Bonusuri în conformitate cu Regulile Programului. Cardul “Andersen Card” mai este și un mijloc de plată pe teritoriul “Andersen family restaurant & activity park”. Cardul este alimentat cu Mijloace de plată pentru a plăti accesul și serviciile din cadrul Parcului.


Cardul “Andersen Loyalty Card” — cardul personal al vizitatorului “Andersen family restaurant & activity park”, emis de către Organizator în trei categorii (SILVER, GOLD, PLATINUM). Cardul oferă posibilitatea de a beneficia de numeroase privilegii gratuite sau cu reducere în timpul șederii în Restaurant, și mai este și un mijloc de plată pe teritoriul “Andersen family restaurant & activity park”. 


*Mijloace de plată — mijloacele bănești, depuse pe card de către deținătorul de card, prin intermediul casieriei  “Andersen family restaurant & activity park”. 


*Chestionarul participantului ("Chestionar") —  un formular de înregistrare care conține datele personale ale participantului și consimțământul acestuia pentru prelucrarea lor. Chestionarul trimis de către Participant reprezintă baza pentru înregistrarea persoanei fizice în Program și pentru activarea Cardului. Prin trimiterea Chestionarului cu date cu caracter personal, Participantul își dă acordul deplin pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale sale și ale copilului său minor, conținute în Chestionar (în cadrul Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 „Cu privire la datele cu caracter personal”) de către Operatorul de date cu caracter personal – SRL Andersen Kids, cu sediul: str. Igor Vieru 8/3, Chișinău. Consimțământul este valabil până la retragerea în scris de către Participant. Retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal urmează a fi trimisă la adresa Organizatorului: str. Igor Vieru 8/3, Chișinău. Solicitările de retragere a consimțământului, trimise prin alte mijloace, nu vor fi luat în considerare de către Organizator. 


*Bonusuri — unități de bonus calculate și creditate pe contul Participantului în conformitate cu Regulile Programului, precum și la îndeplinirea de către Participant a altor condiții stabilite de către Organizator, care stau la baza acumulării de Bonusuri. Bonusurile nu au valoare în numerar și nu dau dreptul Participantului de a le primi în echivalent în numerar.


*Bonusuri promoționale — bonusuri pe care Participantul le poate primi cu sau fără efectuarea anumitor acțiuni. Bonusurile promoționale pot avea orice perioadă de valabilitate la discreția Organizatorului. Regulile de valabilitate a Bonusurilor promoționale sunt stabilite de către Organizatorul Programului pentru fiecare promoție în parte.


*Soldul contului — soldul Cardului, pe care se efectuează tranzacțiile cu Mijloace bănești depuse și Bonusuri. Toate Tranzacțiile efectuate de către Participant cu Cardul sunt înregistrate în Soldul contului.


Mijloacele bănești sunt creditate în Soldul contului prin intermediul casieriei “Andersen family restaurant & activity park”. Bonusurile sunt acumulate în Soldul contului și deduse din Sold la cumpărarea serviciilor de la Organizator, folosind Cardul, în conformitate cu prezentul Regulament. 


*Bază de date —  o bază de date electronică, care conține informații despre Participanții înregistrați în Program.


*Termeni și condiții de participare (“Termeni și condiții de participare la Program”) — termenii și condițiile de participare la Program, stabilite în prezentul Regulament și disponibile pentru consultare de către orice persoană interesată la recepția “Andersen family restaurant & activity park” și pe site-ul web www.andersen.md.1. Termeni și condiții generale de utilizare a tuturor categoriilor de carduri


1.1.Cardurile “Andersen Card” și “Andersen Loyalty Card” sunt în același timp carduri bonus și un mijloc de plată pe teritoriul Parcului. De asemenea, cardurile menționate pot fi și carduri de debit sau de credit, în funcție de setările Parcului.1.2. Cardul “Andersen Card” se achiziționează de la casieria “Andersen family restaurant & activity park”. Costul cardului este de 25 de lei. Trecerea la un card de nivel superior este gratuită.


1.3. Pe Card sunt depuse Mijloace bănești pentru a plăti accesul și serviciile din cadrul “Andersen family restaurant & activity park”. Adulții vor putea accesa zonele de joacă doar dacă au un card. Bonusurile sau cashback-ul vor fi creditate pe card atunci când Mijloacele bănești ajung pe Card.


1.4.  Suma minimă a primei alimentări a Cardului este echivalentă cu costul de intrare în Parc.


1.5. Contul Cardului poate fi suplinit la casieria  “Andersen family restaurant & activity park”. 


1.6. Soldul Cardului poate fi verificat la casieria “Andersen family restaurant & activity park”. 


1.8. Plata serviciilor se percepe în conformitate cu tarifele actuale ale Parcului. Informații despre tarife pot fi găsite la casieria  “Andersen family restaurant & activity park”.


1.9. Deținătorul de Card monitorizează în mod independent Soldul Cardului și depune Mijloace bănești la timp pentru a putea utiliza serviciile Parcului.


1.10. Prin achiziționarea și utilizarea cardurilor “Andersen Card” și “Andersen Loyalty Card”, deținătorul de Card își exprimă acordul cu Regulile de vizită, conduită și siguranță ale “Andersen family restaurant & activity park” și cu Termenii de utilizare a Cardului. 


1.11. Orice persoană fizică, care a cumpărat Cardul inițial “Andersen Card”, poate deveni Membru al Programului de loialitate prin completarea Chestionarului. Participanții au la dispoziție următoarele metode de completare a chestionarului: chestionar pe hârtie, disponibil la casieria “Andersen family restaurant & activity park”.


1.12. Cardul este activat doar după ce Chestionarul este introdus în Baza de date. Activarea Cardului poate dura până la 3 zile lucrătoare.


2. Acumularea de Bonusuri


2.1. Bonusurile sunt creditate în Soldul Participantului pentru activarea Cardului, de ziua de naștere a copilului (conform detaliilor indicate în Chestionar), cashback pentru intrare și distracții, precum și atunci când Participanții îndeplinesc alte condiții stabilite de către Organizator, care stau la baza acumulării de Bonusuri. 


2.2. Participantul nu poate acumula Bonusuri înainte de activarea Cardului. Acest lucru este posibil doar după ce Chestionarul este introdus în Baza de date.


2.3.Bonusurile acumulate și Mijloacele bănești depuse sunt afișate separat în Soldul Cardului.


2.4. Bonusurile acumulate sunt valabile timp de șaizeci (60) de zile calendaristice de la data acumulării. La sfârșitul acestei perioade, bonusurile neutilizate vor fi anulate.


2.5. Cu ocazia zilei de naștere a copilului (conform datelor indicate în Chestionar), se vor acorda bonusuri cadou, în cuantumul stabilit de Organizator. Perioada de valabilitate a bonusurilor este de 60 de zile calendaristice. 


2.6. Dacă Participantul ia parte la promoții organizate de Organizator, Participantului îi pot fi acordate Bonusuri suplimentare. Numărul acestor Bonusuri suplimentare va fi stabilit la discreția Organizatorului.


2.7. Bonusurile promoționale suplimentare pot fi disponibile pentru Participanții la Program, fie o singură dată, fie în mod frecvent. Bonusurile promoționale pot fi disponibile cu sau fără îndeplinirea anumitor condiții. Regulile de calcul și valabilitate a Bonusurilor promoționale sunt stabilite de către Organizatorul Programului pentru fiecare promoție în parte și comunicate Participanților la Program.


3. Deducerea bonusurilor


3.1. Participantul poate utiliza Bonusurile acumulate pe Card pentru a plăti serviciile din cadrul Parcului în conformitate cu prezentul Regulament. 


3.2. Participantul nu poate utiliza Bonusurile acumulate înainte de activarea Cardului. Acest lucru este posibil doar după ce Chestionarul este introdus în Baza de date.


3.3. Participantul la Program are posibilitatea să achite costul integral al serviciilor pe teritoriul Parcului cu bonusurile acumulate, la un curs de 1 bonus = 1 leu, începând cu ziua următoare celei în care au fost acordate bonusurile.


3.4. La plata serviciilor din cadrul Parcului, a fost stabilită următoarea procedură de deducere: mai întâi se deduc Mijloacele bănești depuse pe Contul Cardului de către Participantul la Program, urmate de Bonusurile cu o perioadă de valabilitate mai scurtă. Excepție fac Bonusurile promoționale, pentru care au fost stabilite reguli diferite de deducere a Bonusurilor.


3.5. Regulile de deducere a Bonusurilor promoționale pot fi diferite de Regulile actuale. Regulile privind deducerea și valabilitatea Bonusurilor promoționale sunt stabilite de către Organizatorul Programului pentru fiecare promoție în parte. 


4. Modificarea datelor cu caracter personal


4.1. Numai Participantul la Program își poate modifica datele cu caracter personal.


4.2. Pentru a modifica datele cu caracter personal, Participantul trebuie să completeze din nou Chestionarul.


4.3. Deținătorul de Card nu poate fi schimbat.


5. Rambursarea Mijloacelor bănești și a Bonusurilor de pe Card


5.1. Rambursarea Mijloacelor bănești pentru serviciile neutilizate, plătite cu Cardul, se efectuează în conformitate cu procedura prevăzută de legislația în vigoare a RM.


5.2. În cazul în care se efectuează o rambursare pentru un serviciu neutilizat, Mijloacele bănești vor fi creditate pe Card.


5.3. În cazul în care se efectuează o rambursare pentru un serviciu, Bonusurile creditate pentru serviciul respectiv vor fi deduse (anulate) de pe Card.


5.4. În cazul rambursării plății pentru un serviciu, Bonusurile cu care a fost plătit serviciul respectiv vor fi returnate pe Cardul Participantului.


5.5.  În cazul rambursării plății pentru un serviciu plătit integral cu Bonusuri, Bonusurile în cuantumul utilizat pentru plata serviciului vor fi returnate pe Cardul Participantului. Participantul la Program nu va primi nicio sumă de bani în schimbul Bonusurilor. 


5.6. Rambursarea nu prelungește valabilitatea Bonusurilor. La rambursarea plății pentru un serviciu, Bonusurile returnate pe Cardul Participantului vor fi readuse la perioada de valabilitate stabilită în momentul în care au fost creditate pentru prima dată.


5.7. În cazul în care Participantului i se returnează Bonusurile Promoționale pe Card, după încheierea promoției, Bonusurile promoționale sunt imediat anulate. Participantul își pierde dreptul de a reutiliza Bonusurile promoționale.


6. Reînnoirea și blocarea Cardului


6.1. Dacă Cardul a fost deteriorat, pierdut sau furat, Cardul Participantului poate fi reînnoit cu condiția:


  • Cardul Participantului să fie activat – Chestionarul Participantului să fie deja introdus în Baza de date;

  • Chestionarul Participantului din Baza de date să conțină următoarele informații despre Participant: numele, prenumele, patronimicul și numărul de telefon mobil.


6.2. Pentru reînnoirea Cardului, Participantul Programului trebuie să se adreseze casieriei Parcului cu un document de identitate și o cerere de reînnoire a Cardului.


6.3. Cardul este reînnoit prin emiterea unui nou Card pentru Participant.


6.4. În caz de furt sau pierdere a Cardului, Organizatorul Programului recomandă contactarea imediată a administrației (022 01 10 10 01) pentru a bloca Cardul. Dacă Mijloacele bănești și Bonusurile disponibile pe Cardul pierdut/furat au fost utilizate înainte de blocare, nu se acceptă nicio cerere de recuperare a Mijloacelor bănești și a Bonusurilor.


6.5. Organizatorul Programului are dreptul de a bloca unilateral Cardul Participantului în cazul în care are motive întemeiate să creadă că Cardul Participantului este utilizat în mod abuziv de către altcineva decât Participantul la Program și/sau fără consimțământul acestuia.


6.6. Participantul are dreptul să înceteze participarea sa la Program în orice moment, trimițând o notificare scrisă de încetare a participării către Organizatorul Programului la adresa: str. Igor Vieru 8/3, Chișinău, cu mențiunea "Încetarea participării la Programul de loialitate".


6.7. La primirea notificării scrise din partea Participantului prin care acesta își încetează participarea la Program, Cardul Participantului va fi dezactivat, iar Bonusurile vor fi anulate. Mijloacele bănești de pe Card la momentul dezactivării vor fi disponibile pentru a plăti serviciile din Parc în timpul vizitelor viitoare. 


7. Informații privind Cardul


7.1. Participantul se angajează să urmărească singur modificările Soldului.


7.2. Participantul poate verifica Soldul și modificările acestuia la casieria “Andersen family restaurant & activity park”. 


8. Alți termeni și condiții


8.1. Cardul este valabil în conformitate cu Regulile actuale ale Programului pe teritoriul “Andersen family restaurant & activity park”. 


8.2. Organizatorul Programului, la discreția sa, are dreptul de modifica oricând prezentul Regulament. Informațiile privind modificările vor fi postate pe site-ul web al Organizatorului: www.andersen.md.


8.3. Prin faptul că devine Participant la Program, Participantul este de acord cu toate Regulile Programului, în special cu necesitatea de a activa Cardul, cu procedura de creditare, deducere și valabilitate a Bonusurilor. Organizatorul nu este responsabil pentru ignorarea de către Participant a Regulamentului Programului.


8.4. Participantul este responsabil pentru păstrarea în siguranță a Cardului și pentru restricționarea accesului neautorizat al persoanelor neautorizate la acesta.


8.5. Participantul va notifica Organizatorul despre orice modificare a datelor personale (nume și alte date de contact) specificate în Chestionar prin completarea repetată a Chestionarului. În cazul în care Participantul nu notifică Organizatorul cu privire la orice modificare a datelor cu caracter personal, Organizatorul nu este responsabil pentru acuratețea datelor Participantului în Baza de date. Dacă datele reale nu coincid cu cele din Baza de date, Organizatorul are dreptul de a refuza Participantului folosirea sau reînnoirea Cardului.


8.6. Bonusurile și drepturile acordate Participantului nu pot fi vândute, transferate, cesionate unei alte persoane sau utilizate altfel decât în conformitate cu prezentul Regulament sau cu consimțământul Organizatorului.


8.7. Organizatorul Programului are dreptul de a refuza activarea Cardului și participarea la Program dacă pentru această persoană fizică anterior a fost emis Cardul Participantului. 


8.8. Participantul înscris în Program poate primi o Ofertă personală cu posibilitatea de a primi Bonusuri promoționale suplimentare sau de a modifica Termenii și condițiile cardului, fie o singură dată, fie în mod continuu. Oferta personală poate fi pusă la dispoziția Participantului cu sau fără îndeplinirea anumitor condiții. Termenii și condițiile Ofertei personale sunt stabilite de către Organizatorul programului pentru fiecare ofertă în parte și sunt comunicate Participantului în momentul punerii la dispoziție a Ofertei.


8.9.  Prin acceptarea Regulamentului și înregistrarea Cardului, Participantul consimte să primească notificări din partea Organizatorului Programului, inclusiv cele cu conținut publicitar, trimise Participantului prin unul sau mai multe mijloace (metode) de comunicare specificate de acesta la activarea Cardului: telefon mobil, e-mail sau prin alte mijloace, dar își rezervă dreptul de a refuza notificările cu conținut publicitar prin una dintre următoarele modalități:


  • urmând linkul din e-mailul trimis de Organizator;

  • lăsând la casieria Parcului o cerere în scris despre refuzul de a primi notificări. 


Dacă aveți întrebări legate de utilizarea Cardului sau de funcționarea “Andersen family restaurant & activity park”, le puteți adresa prin e-mail la andersenactivitypark@gmail.com . 
Общие Правила использования Карты 

«Andersen family restaurant & activity park»


Настоящие Правила определяют условия использования Карты «Andersen family restaurant & activity park», а также участия в Бонусной программе, осуществляемой Организатором Программы в рамках проекта «Andersen family restaurant & activity park» 


С момента приобретения Карты ее владелец вступает во взаимоотношения с Организатором, полностью и безоговорочно принимает настоящие Правила, обязуется их выполнять и имеет право на получение Бонусов в соответствии с настоящими Правилами. Правила размещаются на Сайте www.andersen.md , а также в других источниках по усмотрению Организатора. Программа действует с момента ее запуска и до полной ее отмены по решению Организатора.


*Бонусная программа («Программа») — взаимоотношения, в которых Участник, приобретающий услуги у Организатора с помощью Карты, приобретает право на получение Бонусов в соответствии с настоящими Правилами.


*Организатор Программы («Организатор») — Andersen kids SRL (реквизиты), обладающий исключительными правами по управлению и развитию Программы.


*Участник Программы («Участник») — физическое лицо, достигшее 18 лет, допущенное Организатором Программы к участию в соответствии с настоящими Правилами и являющееся владельцем Карты.


Карта «Andersen Card» — персональная карта гостя «Andersen family restaurant & activity park», выпущенная Организатором, обладающая уникальным в рамках Программы номером Баланса, который используется для идентификации. Карта  является  бонусной и активируется путем заполнения Анкеты Участника, а также внесения данных Анкеты в Базу данных. Карта позволяет участнику накапливать списывать Бонусы в соответствии с Правилами Программы. Карта «Andersen Card»  является также платежным средством на территории «Andersen family restaurant & activity park». На карту вносятся Платежные средства для оплаты входа и услуг внутри Парка.


Карта “Andersen Loyalty Card” - персональная карта гостя «Andersen family restaurant & activity park», выпущенная Организатором в трёх категориях (SILVER, GOLD, PLATINUM), предоставляет возможность бесплатно или со скидкой пользоваться многочисленными привилегиями во время нахождения в Ресторане, а также является  платежным средством на территории «Andersen family restaurant & activity park». 


*Платежные средства – денежные средства, внесенные на карту ее владельцем через кассу «Andersen family restaurant & activity park». 


*Анкета Участника («Анкета») — регистрационная форма, содержащая персональные данные Участника и согласие на их обработку. Переданная Участником Анкета является основанием для регистрации физического лица в Программе и активации Карты. Предоставляя Анкету с персональными данными, Участник выражает своё полное согласие на обработку своих персональных данных, персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, содержащихся в Анкете, (в рамках закона № 133 от 08.07.2011 «О персональных данных») Оператору персональных данных –  SRL Andersen Kids, место нахождения:  г. Кишинев, ул. Игор Виеру, 8/3. Согласие действует до его письменного отзыва Участником Программы. Отзыв согласия на обработку персональных данных должен быть направлен Организатору по адресу: Кишинев, ул. Игор Виеру,8/3. Отзывы, направленные иными способами, Организатором Программы не рассматриваются.


*Бонусы — расчетные бонусные единицы, зачисляемые на счет Участника в соответствии с Правилами Программы, а также при выполнении Участником иных условий, определенных Организатором, являющихся основанием для начисления Бонусов. Бонусы не имеют наличного выражения и не предоставляют Участнику право на получение их в денежном эквиваленте.


*Акционные бонусы — бонусы, которые Участник может получить при выполнении определенных действий или без них. По Акционным бонусам устанавливается любой срок действия по усмотрению Организатора. Правила действия Акционных бонусов устанавливаются Организатором Программы по каждой акции отдельно.


*Баланс — баланс Карты, на котором проводятся операции с внесенными платежными средствами и Бонусами. В Балансе учитывается информация по всем Транзакциям, совершаемым Участником с использованием Карты. 


Платежные средства начисляются на Баланс через кассу «Andersen family restaurant & activity park». Бонусы начисляются на Баланс и списываются с Баланса при приобретении у Организатора услуг с использованием Карты в соответствии с Правилами.


*База данных — электронная база данных, содержащая данные о зарегистрированных Участниках Программы.


*Условия Участия («Правила Программы») — условия участия в Программе, изложенные в настоящих Правилах и доступные для ознакомления  любому заинтересованному лицу на рецепции «Andersen family restaurant & activity park» и на сайте www.andersen.md1. Общие условия пользования Картой всех категорий


1.1.Карта «Andersen card», «Andersen Loyalty Card» является одновременно бонусной картой и платежным средством на территории парка. А также она может быть дебитовой и кредитовой, в зависимости от настроек Парка. 


1.2. Карта «Andersen Card» приобретается на кассе «Andersen family restaurant & activity park». Стоимость карты – 25 лей. Переход на Карту уровнем выше не оплачивается.


1.3. На карту вносятся Платежные средства для оплаты входа и услуг внутри «Andersen family restaurant & activity park». Проход взрослого в игровые зоны возможен только при наличии карты. При внесении на Карту Платежных средств начисляются бонусы или кэшбэк.


1.4. Минимальная сумма первого пополнения Карты эквивалентна стоимости входа в парк.


1.5. Пополнить Баланс Карты можно на кассе «Andersen family restaurant & activity park»


1.6. Проверить Баланс Карты можно на кассе «Andersen family restaurant & activity park»


1.8. Оплата за услуги взимается в соответствии с действующими тарифами парка. С информацией о тарифах можно ознакомиться на кассе «Andersen family restaurant & activity park»


1.9. Владелец Карты самостоятельно следит за Балансом Карты и ее своевременным пополнением для пользования услугами парка.


1.10. Приобретая и используя Карту «Andersen Card», «Andersen Loyalty Card» ее владелец соглашается с Правилами посещения, поведения и техники безопасности «Andersen family restaurant & activity park» и Условиями использования Карты.


1.11. Стать Участником Бонусной Программы может любое физическое лицо, приобретшее первоначальную Карту «Andersen Card», зарегистрировавшись через заполнение Анкеты. Для Участников предоставляется следующие способы заполнения Анкеты: бумажная анкета на кассе «Andersen family restaurant & activity park»


1.12. Карта активируется только после поступления Анкеты в Базу данных. Срок активации Карты до 3 рабочих дней


2. Начисление Бонусов


2.1. Бонусы начисляются на Баланс Участника за активацию Карты, в День Рождения ребенка (по данным, указанным в Анкете), кэшбэк за вход и развлечения, а также при выполнении Участниками иных условий, определенных Организатором, являющихся основанием для начисления Бонусов.


2.2. Участник не может накапливать Бонусы до активации Карты – до поступления Анкеты Участника в Базу данных.


2.3. На Балансе Карты начисленные Бонусы и внесенные Платежные средства отображаются отдельно.


2.4. Начисленные Бонусы действуют в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента начисления. По истечении данного периода неиспользованные Бонусы сгорают.


2.5.  В день рождения ребенка (по данным, указанным в Анкете), начисляются подарочные Бонусы, в размере установленном Организатором. Срок действия бонусов - 60 календарных дней.


2.6. В случае принятия участия в акциях, проводимых Организатором, Участнику могут начисляться дополнительные Бонусы. Количество таких дополнительных Бонусов определяется по усмотрению Организатора.


2.7. Участникам, зарегистрированным в Программе, могут быть доступны дополнительные Акционные бонусы, как единоразово, так и на постоянной основе. Акционные бонусы могут быть доступны как при выполнении определенных условий, так и без них. Правила начисления и действия Акционных бонусов устанавливаются Организатором Программы по каждой акции отдельно и доводятся до сведения Участникам Программы.


3. Списание Бонусов


3.1. Накопленные на Карте Бонусы Участник может использовать на территории парка для оплаты услуг в соответствии с настоящими Правилами.


3.2. Участник может использовать Бонусы только после активации Карты – после поступления Анкеты Участника в Базу данных.


3.3. Участнику Программы предоставляется возможность оплачивать полную стоимость услуг накопленными Бонусами по курсу 1 бонус = 1 лей на территории парка, начиная со следующего дня после начисления бонусов.


3.4. При оплате услуг парка установлен следующий порядок списания средств: в первую очередь списываются Платежные средства, внесенные на счет Карты Участником программы, затем списываются Бонусы с более коротким сроком действия, за исключением Акционных бонусов, по которым установлены иные Правила списания Бонусов.


3.5. Правила использования Акционных бонусов могут отличаться от действующих Правил. Правила использования и действия Акционных бонусов устанавливаются Организатором Программы по каждой акции отдельно.


4. Изменение персональных данных


4.1. Вносить изменения в персональные данные может только Участник Программы.


4.2. Для изменения персональных данных Участнику необходимо повторно заполнить Анкету.


4.3. Изменить владельца Карты нельзя.


5. Возврат Платежных средств и Бонусов по Карте


5.1. Возврат Платежных средств за неиспользованные услуги, оплаченные с применением Карты, осуществляется в порядке, предусмотренным действующим законодательством РМ.


5.2. Платежные средства при осуществлении возврата за неиспользованную услугу зачисляются на Карту.


5.3. При возврате оплаты за услугу Бонусы, начисленные за эту услугу, списываются (аннулируются) с Карты.


5.4. При возврате оплаты за услугу, Бонусы, которыми услуга была оплачена, возвращаются на Карту Участника.


5.5. При возврате оплаты за услугу, полностью оплаченную Бонусами, на Карту клиента возвращаются Бонусы в размере, использованном на оплату услуги. Денежные средства взамен Бонусов Участнику Программы не выплачиваются.


5.6. Возврат не продлевает срок действия Бонусов. При возврате оплаты за услугу Бонусам, возвращенным на Карту Участника, возвращается срок действия, установленный в момент их первого начисления.


5.7. При возврате Акционных бонусов на Карту Участнику после завершения акции, Акционные бонусы сразу сгорают. Участник утрачивает право повторно использовать Акционные бонусы.


6. Восстановление и блокировка Карты


6.1. В случае порчи или утраты Карты, в том числе ее хищения, Карту Участника можно восстановить при условии:


  • карта Участника активирована – Анкета Участника поступила в Базу данных;

  • в Анкете Участника в Базе данных присутствует данные об Участнике: Фамилия, Имя, Отчество и номер мобильного телефона.


6.2. Для восстановления Карты Участнику Программы необходимо обратиться в кассу парка с документом, удостоверяющим личность, и заявлением на замену Карты.


6.3. Карта восстанавливается путем выдачи Участнику новой Карты.


6.4. В случаях кражи и утери Карты, Организатор Программы рекомендует незамедлительно обратиться в администрацию (022 01 10 01) для блокировки Карты. Если имеющиеся на потерянной/украденной Карте Платежные средства и Бонусы были использованы до того момента, как Карта была заблокирована, претензии по восстановлению Платежных средств и Бонусов не принимаются.


6.5. Организатор Программы имеет право в одностороннем порядке заблокировать Карту Участника, если у него есть обоснованные основания полагать, что Карта Участника недобросовестно используется не Участником Программы и/или без его согласия.


6.6. Участник вправе прекратить свое участие в Программе в любое время путем направления Организатору Программы письменного уведомления о прекращении участия на адрес: Кишинев, ул. Игор Виеру,8/3 с пометкой «Отказ от участия в Бонусной программе».


6.7. При получении от Участника Программы письменного уведомления о прекращении участия в Программе Карта Участника деактивируется, Бонусы аннулируются. Платежные средства, имеющиеся на Карте на момент деактивации, будут доступны для оплаты услуг парка при дальнейших посещениях.


7. Информация по Карте


7.1. Участник обязуется самостоятельно отслеживать изменения Баланса.


7.2. Уточнить Баланс и изменения по нему Участник программы может на кассе «Andersen family restaurant & activity park»


8. Иные условия


8.1. Карта действует согласно действующим Правилам Программы на территории «Andersen family restaurant & activity park»


8.2. Организатор Программы по своему усмотрению вправе вносить любые изменения в настоящие Правила в любое время. Информация об изменениях будет размещаться на сайте Организатора www.andersen.md


8.3. Становясь Участником Программы Участник соглашается со всеми Правилами Программы, в частности с необходимостью активации Карты, порядком начисления, списания и действия Бонусов. Организатор Программы не несет ответственность за незнание Участником Правил Программы.


8.4. Ответственность за сохранность Карты, ограничение Карты от несанкционированного доступа посторонних лиц лежит на Участнике.


8.5. Участник обязан уведомить Организатора об изменении персональных данных (ФИО и других контактных данных), указанных им в Анкете путем повторного заполнения Анкеты. В случае, если Участник не уведомил об изменении персональных данных, Организатор не несет ответственность за корректность данных Участника в Базе данных. При несовпадении данных в Базе данных Организатор вправе отказать Участнику в применении или восстановлении Карты.


8.6. Бонусы и права, предоставленные Участнику, не могут быть проданы, переданы, уступлены другому лицу или использованы иначе, кроме как в соответствии с настоящими Правилами или с согласия Организатора.


8.7. Организатор Программы вправе отказать физическому лицу в активации Карты и участию в Программе при обнаружении ранее оформленной Карты Участника на данное физическое лицо.


8.8. Участнику, зарегистрированному в Программе, может быть предоставлено Персональное предложение с возможностью получить дополнительные Акционные бонусы или изменить условия действия Карты как единоразово, так и на постоянной основе. Персональное предложение может быть доступно Участнику как при выполнении определенных условий, так и без них. Правила Персонального предложения устанавливаются Организатором Программы по каждому предложению отдельно и сообщаются Участнику при предоставлении Предложения.


8.9. Согласившись с Правилами Программы и зарегистрировав Карту Участник соглашается на получение от Организатора Программы уведомлений, в том числе рекламного содержания, передаваемых Участнику по одному или нескольким указанным им при активации Карты средствам (способам) связи: мобильному телефону, e-mail (электронному адресу) или иными способами, но сохраняет за собой право отказаться от уведомлений рекламного характера одним из следующих способов:


  • перейдя по ссылке в электронном письме (e-mail) от Организатора;

  • оставив письменное обращение об отказе от получения уведомлений, переданное кассиру парка.


Задать вопросы об использовании Карты или работе «Andersen family restaurant & activity park» Вы можете по электронной почте andersenactivitypark@gmail.comVă telefonăm noi

Consultantul vă va ajuta să faceți cea mai bună alegere pentru cazul dumneavoastră individual