Для вашего удобства на этой странице мы расположили описание правил использования карт лояльности на двух языках.

Carduri de loialitate prioritare SILVER, GOLD, PLATINUM


Cardul Andersen Loyalty Card vă oferă posibilitatea să vă bucurați de numeroase privilegii gratuite sau cu reducere în timpul șederii la “Andersen family restaurant & activity park”Silver Card
Gold Card
Platinum CardTermeni de utilizare și privilegii:

 • Cardul este personal și nu poate fi transferat către alte persoane.

 • Oaspeții pot folosi beneficiile și privilegiile CARDULUI doar în timpul șederii la “Andersen family restaurant & activity park”. Programul de loialitate nu se aplică în cazul în care oaspetele nu se află în complexul de restaurante și divertisment. Trebuie să vă prezentați personal la Andersen pentru ca bonusul să fie creditat în contul dumneavoastră.

 • Suma cecului titularului de card nu poate fi combinată cu un alt cec, nu poate fi transferată parțial sau integral unei alte persoane sau unui alt titular de card.

 • În cazul în care se constată utilizarea cardului cu încălcarea regulilor de utilizare, Administrația își rezervă dreptul de a bloca imediat cardul, de a-l retrograda sau de a-l anula fără notificare prealabilă.

  Pentru detalii privind regulile de utilizare a cardului, vă rugăm să consultați "Regulile de utilizare a cardului “Andersen family restaurant & activity park”

 • Oaspetele care are dreptul de a achiziționa Cardul de loialitate trebuie să aibă cel puțin 18 ani la data emiterii cardului.


 • “Andersen family restaurant & activity park” are dreptul de a modifica reducerile sau privilegiile oferite de card fără notificare prealabilă.

 • Toți oaspeții care au dreptul să dețină un card de loialitate sunt de acord cu condițiile de participare și de utilizare stabilite de “Andersen family restaurant & activity park”.

 • Oaspeții care primesc cardul Loyalty Card pentru prima dată sau care trec la un card de nivel superior vor putea beneficia de avantajele oferite de card începând cu următoarea vizită.

 • Reducerile și cadourile de pe cardul Andersen Loyalty Card, primite la comanda unui banchet și care nu sunt cheltuite în următorii 2 ani, își vor pierde valabilitatea după expirarea acestei perioade. Bonusurile, acumulate pentru utilizarea serviciilor în timpul vizitei la complex și care nu sunt cheltuite în termen de 60 de zile, vor fi anulate.Privilegii la comandarea unui banchet:

Reducere, bonusuri, priorități

Silver

Gold

Platinum


Reducere la meniul pentru adulți și copii, meniul de banchet
3%5%7%


Băuturi alcoolice


Ofertă specială pentru alcool cu 40-50% reducere


Program de divertisment pentru copii5%


7%


10%


Decor festiv al sălii


5%


7%


10%


Master class-uri5%


7%


10%


Reduceri pentru spațiile de joacă


5%

7%

10%


Prioritate în alegerea sălii de banchet, a zonei restaurantului *


Prioritate

Prioritate

Prioritate


Prioritate în alegerea programului de spectacol, a costumelor *


Prioritate

Prioritate

Prioritate


Bonusuri/cadouri de ziua de naștere a copiilor


Da

Da

Da


* Cu condiția rezervării anticipate și în funcție de disponibilitatePrivilegii la vizitarea parcului restaurant:

Reducere, bonusuri, priorități

Silver

Gold

Platinum


Cashback pentru intrarea la locurile de joacă și pentru alte servicii (pictură pe față, master class-uri personalizate, spectacole etc.)

7%

10%

15%


Bonusuri pentru activarea cardului (trecerea la un nou nivel)


100 puncte bonus

200 puncte bonus

300 puncte bonus

Reducere pentru voucher cadou


3%

5%

7%


Bonusuri/cadouri de ziua de naștere a copiilor


Da

Da

Da


Credit bonus o dată la fiecare 6 luni


Da

Da

DaПриоритетные Loyalty карты SILVER, GOLD, PLATINUM


Карта Andersen Loyalty Card предоставляет возможность бесплатно или со скидкой пользоваться многочисленными привилегиями во время нахождения в «Andersen family restaurant & activity park»Silver Card
Gold Card
Platinum CardПравила использования и привилегии:

 • Карта является персональной и не может быть передана другим лицам.

 • Гости могут воспользоваться преимуществами и привилегиями КАРТЫ только во время нахождения в «Andersen family restaurant & activity park». Программа постоянного клиента не действует, если гость не находится в ресторанно-развлекательном комплексе. Для того, чтобы бонус зачислился на ваш счёт, необходимо лично находиться в Andersen

 • Сумма чека держателя карты не может быть объединена с другим чеком, передана частично либо полностью другому человеку либо другому держателю карты.

 • Если будет установлено, что карта используется с нарушением условий использования, Администрация оставляет за собой право немедленно заблокировать карту, понизить ее уровень или аннулировать без предварительного уведомления. * Подробно ознакомиться с правилами использования карт можно в «Правила использования Карты Andersen family restaurant & activity park».

 • Гостю, получившему право на приобретение карты Loyalty, должно быть полных 18 лет на момент выдачи карты.

 • «Andersen family restaurant & activity park» вправе без предварительного уведомления вносить изменения в предоставляемые картой скидки или привилегии.

 • Все гости, получившие право на обладание картой Loyalty Card, соглашаются с условиями участия и пользования, установленными «Andersen family restaurant & activity park»

 • Гости, впервые получившие карту Loyalty Card, или перешедшие на карту более высокой категории, смогут воспользоваться предоставляемыми картой преимуществами, начиная со следующего посещения.

 • Скидки и подарки по Andersen Loyalty Card, полученные при заказе банкета, и не потраченные в течение 2-х последующих лет, утратят свою действительность по истечении этого срока. Бонусы, начисленные за пользование услугами при посещении комплекса и не потраченные в течение 60-ти дней, сгорают.Привилегии при заказе банкета:

Скидка, бонусы, приоритеты

Silver

Gold

Platinum


Скидка

на взрослое, детское и банкетное меню
3%5%7%


Алкогольные напитки


Специальное предложение на алкоголь со скидкой 40-50%


Развлекательная программа для детей5%


7%


10%


Декор помещения


5%


7%


10%


Мастер-классы5%


7%


10%


Скидка на

игровые площадки


5%

7%

10%


Приоритет в выборе банкетного зала, зоны ресторана*


Приоритет

Приоритет

Приоритет


Приоритет в выборе шоу-программы, костюмов *


Приоритет

Приоритет

Приоритет


Бонусы/подарок

на ДР ребенка


Да

Да

Да


*При условии раннего бронирования и свободных местПривилегии при посещении парка-ресторана:

Скидка, бонусы, приоритеты

Silver

Gold

Platinum


Кэшбэк

за вход на игровые площадки и пр.услуги (аквагрим, индив. мастер-класс, спектакль и пр.)


7%

10%

15%


Бонусы за активацию карты

(переход на новый уровень)


100 бонусов

200 бонусов

300 бонусов

Скидка на подарочный сертификат


3%

5%

7%


Бонусы/Подарок

на ДР ребенка


Да

Да

Да


Начисление бонусов

1 раз в 6 месяцев


Да

Да

Да

Vă telefonăm noi

Consultantul vă va ajuta să faceți cea mai bună alegere pentru cazul dumneavoastră individual